Statystyki

  • Odwiedziło nas: 129893
  • Do końca roku: 298 dni
  • Do wakacji: 109 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start

 

 

 

Wirtualna Panorama Przedszkola   

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/22 rozpocznie się od 01.03.2021r.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców do zapisów swoich dzieci,

które w roku 2021  osiągną wiek przedszkolny tj. 3 lata.

 

Dyrektor i Nauczycielki Przedszkola

 

 

                           Chełm, dnia 18 luty 2021 r. 

Zarządzenie Nr 5/2021

 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5  w Chełmie

 

z dnia  18.02.2021r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu  Miejskim nr 5 w Chełmie w związku z sytuacją epidemiologiczną

 

  

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Chełmie 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Miejskiego nr 5 w Chełmie w grupie dzieci  3- letnich; 3-4-letnich oraz 4,5-letnich; od 18.02.2021r do  27.02.2021r. w      związku z zagrożeniem uczniów wynikającym z aktualną sytuacją epidemiologicznej.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania                        w Przedszkolu Miejskim nr 5  w Chełmie są prowadzone z wykorzystaniem metod               i technik kształcenia na odległość w 2 grupach, tj: 3-4 latki, 4,5- latki.

§ 2.

 

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola http:www.pm5chelm.szkolnastrona.pl

§ 3.

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                        

          

       

                      

 

 


nasz adres


 Przedszkole Miejskie Nr 5
w Chełmie
UL. Kwiatowa 1


TEL. ( 82 ) 565 25 34ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Od godz. 6.00 do godz. 17.00

 

  

  

 

 

 

 

CZAS PRACY POSZCZEGÓLNYCH ODZIAŁÓW

 

 

 ODDZIAŁ I      (3 - latki ) - od 8.00 - do 15.30 

  

 ODDZIAŁ II      ( 3,4 - latki ) - od 7.00 - do 17.00

 

   ODDZIAŁ III      ( 5 - latki ) - od 6.00 - do 16.30  

 

   ODDZIAŁ IV      ( 6 - latki ) - od 7.00 - do 16.00  

 

    ODDZIAŁ V      (4,5,6 - latki ) - od 7.00 - do 16.00  

 

 

 

 

Aktualności